Badehuset

Christianias badehus er en central del af fristaden og mange christianitters badeværelse. Men udover at være stedet hvor man vasker sig er det også stedet hvor man mødes. Faciliteterne er enkle og velfungerende, der er bad og sauna. Om sommeren bliver omkring halvdelen af det varme vand leveret fra solfangere på taget, mens det er …

Byggekontoret

Byggekontoret er Christianias praktiske arm, når det kommer til de fysiske rammer og infrastruktur på Fristaden. Et af Byggekontorets mål er at højne det byggetekniske niveau på Christiania. Christiania har altid været en legeplads for aktivister, praktiske grise og kreative hoveder, der gerne selv ville bygge de hjem, de skulle bo i. Og måske også …

Christiania Folkeaktie

Christiania Folkeaktier Du inviteres til at deltage i at fremtidssikre Fristaden som folkeeje. Christiania har fundet en forhandlingsløsning med Staten: En ny Christiania-fond skal frikøbe Fristaden. Køb din online Bemærk at du nu kan trække din Folkeaktie fra i SKAT, såfremt du oplyser dit CPR- nummer. Du kan også købe din aktie her på Christiania: …

Christianias Posthus

Christiania har sit eget lille postkontor, som ligger ved Hjørneindgangen i Loppebygningen. Her kommer al post til Christiania, hvorefter det kan afhentes af Christianitterne.

Nyt Forum

Christianias informationskontor Oplysning, information – koordinering & inspiration. Brug af fotokopimaskine, tlf, /fax mod betaling. Samt kan Nyt Forums lokaler bookes til interne Christiania møder udenfor åbningstiden. Nyt Forum is the information office of Christiania, working to provide contacts and information for everybody – the christianites, the media, and you. You are welcome to visit …

Økonomikontoret

Økonomikontoret er hjemsted for Christianias Økonomigruppe, denne er ansat af Økonomimødet og har med mandat herfra det overordnede ansvar for Christianias økonomi. Økonomigruppen består pt. af en hovedkasserer, en Virksomhedskasserer samt en regnskabsansvarlig. Økonomikontorets kernefunktioner er følgende: • Afholde økonomimøder og budgetfællesmøder og forvalte de beslutninger der træffes her. • Have overblik over økonomien og …

Rundvisergruppen

Guidede ture på Christiania www.rundvisergruppen.dk bestilling @ rundvisergruppen.dk Rundvisergruppen på Christiania har vist store og små grupper rundt i over 30 år. Gruppen blev dannet, da der var behov for en organiseret form for rundvisning. Der havde vist sig en stor interesse fra det omkringliggende samfund for at se og høre mere om dette ”mærkelige …

Sundhedshuset

Christianias Sundhedshus blev dannet i 1972 som en reaktion på at lægevagten ikke turde eller ville vove sig ind på den nyfødte fristad og fungerer den dag i dag som alternativ skadestue. Her kommer man hvis man er kommet lettere til skade, skal få skiftet forbindinger eller renset sår og så kan man også købe …