Velkommen til Byggekontoret

Christianias Byggekontor

Åbningstider:

10.00-15.00 Mandag-Fredag

Byggekontoret – Christianias Tekniske Forvaltning
Sydområdet 22
1440 København K
Tel: 32 96 11 10

Vores adresse er Sydområdet 22, Rejsestalden (overfor Fredens Ark)
Er du i bil, kan du parkere i Bådsmandsstræde og gå ind til Rejsestalden…

Byggekontoret er Christianias selvforvaltning, når det gælder de fysiske rammer og infrastrukturen på Fristaden.

Byggekontorets mål er at tilføre Fristaden Christiania og selvforvaltningen værdi ved, at højne det byggetekniske niveau på Christiania.

Byggekontoret er en selvstyrende gruppe med flad struktur og rammerne for vores arbejde bliver lagt på Byggemødet, Budgetmødet og Fællesmødet.

Tid at aflæse El- og Vand målere

Dine el- og vandmålertal skal læses af og afleveres hos områdekassereren hurtigst muligt. Inden d. 20/11 -2022.

Husk at skrive dato for aflæsning, målerens nummer og selvfølgelig selve aflæsningstallet.

Du kan nu taste målertal ind på vores hjemmeside-

Du skal ha et brugernavn og password af Byggekontoret.

Her taster du ind:

caforbrug.christiania.org

Man kan stadig aflevere målertallene til Kassereren eller på byggekontoret i Rejsestalden.

Du vil få brugernavn og log-in til områdets målere pr. brev på Posthuset. Nogle har allerede modtaget oplysningerne mundtligt, nogen telefonisk. Vi har udgivet en personlig folder til dig som runddeles af kassereren i dit område

Alle CA-nitter har på den måde mulighed for at indtaste (og se gamle) målertal for sine målere.

Ved spørgsmål ring Byggekontoret på tlf. 32961110.

Goe hilsner El-og Vandgruppen på Byggekontoret.  

 

Byggekontoret tilbyder christianitterne:

Rådgivning om tag og fag – altså udvendige mure, tage, tagrender og bærende hovedkonstruktioner

Rådgivning om el-, vand- og kloakinstallationer

Byggerådgivning, sparring og koordination – byggeteknisk vejledning om renovering og nybygning

Hjælp til at organisere og systematisere byggesager- og projekter, så de bliver overskuelige og gennemført

Hjælp til at identificere råd- og svampeskader og eventuelt det videre forløb

Hjælp til brandsikring og brandforebyggelse

Rådgivning og eventuelt udførelse af alternative løsninger til spildevand

Eftersyn og reparation af el-installationer til og med beboelsens hoved/målertavle

Vedligeholder en detaljeret computertegning (registrant) af hele Christiania-områdets bygninger, el-net, vandledninger osv

Byggekontoret varetager:

Vedligeholdelse af vand-, kloak- og el-net

Skorstensfejning

Skadedyrsbekæmpelse

Vejsjakket renoverer og udbygger løbende vejnettet

Vedligeholder og administrer pullertsystemet

Gadefejning

Varetagelse af de offentlige skraldespande på Christiania

Hjælp til ansøgninger til 1/3-ordning, Den grønne lånefond og varetagelse af lånefondene samt offentlige byggetilladelser