Velkommen til Byggekontoret

Christianias Byggekontor

Åbningstider:

10.00-15.00 Mandag-Fredag

Byggekontoret – Christianias Tekniske Forvaltning
Sydområdet 22
1440 København K
Tel: 32 96 11 10

Vores adresse er Sydområdet 22, Rejsestalden (overfor Fredens Ark)
Er du i bil, kan du parkere i Bådsmandsstræde og gå ind til Rejsestalden…

Byggekontoret er Christianias selvforvaltning, når det gælder de fysiske rammer og infrastrukturen på Fristaden.

Byggekontorets mål er at tilføre Fristaden Christiania og selvforvaltningen værdi ved, at højne det byggetekniske niveau på Christiania.

Byggekontoret er en selvstyrende gruppe med flad struktur og rammerne for vores arbejde bliver lagt på Byggemødet, Budgetmødet og Fællesmødet.

Kære bruger af trafikpullertsystemet

Fra og med 1/6-2023 vil der blive indført en årlig opkrævning.

AbonnementstyperÅrlig abonnementsbetaling
Beboere100 kr.
Virksomheder på Christiania500 kr.
Virksomheder udenfor Christiania1000 kr.

Beslutningen omkring betalingsændringen er truffet på et Byggemøde og skyldes øgede driftsomkostninger.

Hvis du ønsker at fortsætte med at benytte pullertsystemet efter 1/6-2023, bedes du venligst henvende dig til Byggekontoret i åbningstiden mandag-fredag 10-15 på tlf. 32961110 eller via e-mail på sek@christiania.dk.
Vær opmærksom på, at Christianias Byggekontor vil være lukket i ferieperioden, og vi først genåbner den 1. august 2023.

Vi opfordrer dig til at kontakte os efter denne dato, hvis du ønsker at genetablere adgangen.

Vi beklager eventuelle gener og takker dig for din forståelse. Vi vil fortsat gøre vores bedste for at betjene dig på den bedst mulige måde.

Venlig hilsen

Christianias Byggekontor

Kære bruger af CA`s Pullert-system

Hvis vi ikke har modtaget din henvendelse angående betaling af det årlige gebyr for Pullert-service vil din adgang til pullerter blive lukket fra den 1. juli 2023.

Vær opmærksom på, at Christianias Byggekontor vil være lukket i ferieperioden, og vi først genåbner den 1. august 2023.

Vi opfordrer dig til at kontakte os efter denne dato, hvis du ønsker at genetablere adgangen.

Du kan kontakte os på sek@christiania.dk eller telefon 32961110.

Kærlig hilsen
Christianias Byggekontor

Tid at aflæse El- og Vand målere

Dine el- og vandmålertal skal læses af og afleveres hos områdekassereren hurtigst muligt. Inden d. 20/11 -2022.

Husk at skrive dato for aflæsning, målerens nummer og selvfølgelig selve aflæsningstallet.

Du kan nu taste målertal ind på vores hjemmeside-

Du skal ha et brugernavn og password af Byggekontoret.

Her taster du ind:

caforbrug.christiania.org

Man kan stadig aflevere målertallene til Kassereren eller på byggekontoret i Rejsestalden.

Du vil få brugernavn og log-in til områdets målere pr. brev på Posthuset. Nogle har allerede modtaget oplysningerne mundtligt, nogen telefonisk. Vi har udgivet en personlig folder til dig som runddeles af kassereren i dit område

Alle CA-nitter har på den måde mulighed for at indtaste (og se gamle) målertal for sine målere.

Ved spørgsmål ring Byggekontoret på tlf. 32961110.

Goe hilsner El-og Vandgruppen på Byggekontoret.  

 

Byggekontoret tilbyder christianitterne:

Rådgivning om tag og fag – altså udvendige mure, tage, tagrender og bærende hovedkonstruktioner

Rådgivning om el-, vand- og kloakinstallationer

Byggerådgivning, sparring og koordination – byggeteknisk vejledning om renovering og nybygning

Hjælp til at organisere og systematisere byggesager- og projekter, så de bliver overskuelige og gennemført

Hjælp til at identificere råd- og svampeskader og eventuelt det videre forløb

Hjælp til brandsikring og brandforebyggelse

Rådgivning og eventuelt udførelse af alternative løsninger til spildevand

Eftersyn og reparation af el-installationer til og med beboelsens hoved/målertavle

Vedligeholder en detaljeret computertegning (registrant) af hele Christiania-områdets bygninger, el-net, vandledninger osv

Byggekontoret varetager:

Vedligeholdelse af vand-, kloak- og el-net

Skorstensfejning

Skadedyrsbekæmpelse

Vejsjakket renoverer og udbygger løbende vejnettet

Vedligeholder og administrer pullertsystemet

Gadefejning

Varetagelse af de offentlige skraldespande på Christiania

Hjælp til ansøgninger til 1/3-ordning, Den grønne lånefond og varetagelse af lånefondene samt offentlige byggetilladelser