Fonden Fristaden Christiania

Fonden Fristaden Christiania blev officielt stiftet af skuespiller Anne Marie Helger på Christianias fyrre års fødselsdag d. 26/9 – 2011

Fonden har til formål at købe/eje og/eller leje eller på anden måde administrere Christianiaområdet, med henblik på at sikre Christianiaområdets fortsatte udvikling og beståen. Fonden kan samtidig medvirke til udbredelse af bæredygtighed og Christianiaområdets værdier og muligheder, jf. stk. 2-4, til andre såvel inden som uden for Danmarks grænser.

Fonden har i forbindelse med sit virke og en yderligere administration af eventuelle tilstødende arealer, til formål at opretholde Christianiaområdet som et alternativt bolig- og erhvervsområde og et kulturelt socialt virkefelt med en socialt bredt sammensat beboergruppe.

Fonden skal sikre, at driften af fondens areal sker på et såvel økonomisk som miljømæssigt bæredygtigt grundlag, og at de på området værende arkitektoniske og kulturbærende faciliteter i videst muligt omfang bevares og udvikles.

Fonden kan derudover bl.a. fremme etableringen af alternative forsyningssystemer i samarbejde med de aktører som er hjemmehørende på Christiania.

 

 

Sekretariatet

Sekretariatet er etableret af Christianias Kontaktgruppe til at bistå Fonden Fristaden Christiania (herefter Fonden), Kontaktgruppen og det øvrige Christiania med administrative opgaver, herunder forvaltning af; infrastruktur, bygningsmassen, boligprocedure, fondsøkonomi og påbud.

Sekretariatet er ansvarlige for forberedelse og facilitering af flere interne møder på Christiania, samt møder med myndigheder og eksterne samarbejdspartnere.

Sekretariatet fungerer som det daglige bindeled mellem Kontaktgruppen, advokatkontoret, myndighederne og Christianias selvforvaltning.

Sekretariatet rådgiver Christianias beboere om generelle og juridiske vurderinger og spørgsmål indenfor aftalen mellem Fonden og Den Danske Stat.

 

 

Kontakt Sekretariatet:

Sekretariatets åbningstider
Mandag: 11.00-15.00
Tirsdag: 11.00-15.00
Onsdag: 11.00-15.00
Torsdag: 11.00-15.00
Fredag: Lukket

Adresse:
Rejsestalden
Sekretariatet
Sydområdet 22,
1440 København K

Kontakt os på mail: mail@christianiafonden.dk

Sekretariatets medarbejdere

Karit Bakkevig
 karit@christianiafonden.dk

Richard Plougmann
 richard@christianiafonden.dk