Byggekontoret

Byggekontoret er Christianias praktiske arm, når det kommer til de fysiske rammer og infrastruktur på Fristaden. Et af Byggekontorets mål er at højne det byggetekniske niveau på Christiania. Christiania har altid været en legeplads for aktivister, praktiske grise og kreative hoveder, der gerne selv ville bygge de hjem, de skulle bo i. Og måske også nogen med ti tommelfingre ind imellem. Men hovedsagen er, at der på Christianias jord er skabt et rum til, at beboerne selv kan bestemme, hvordan tingene skal være og se ud og et fysisk rum, hvor fantasien kan få testet sine grænser af virkeligheden – for eksempel tyngdeloven…

Byggekontoret varetager

 • Vedligeholdelse af vand-, kloak- og el-net
 • Registrant over område og infrastruktur
 • Løbende vedligehold og udbygning af vejnettet
 • Sikring af brandveje og tilgængelighed for redningskøretøjer
 • Hjælp til ansøgninger til 1/3-ordning og Den Grønne Lånefond
 • Udbetaling af 1/3-dels tilskud og andre solidariske financieringer
 • Rådgivning og vejledning om byggeri og svampebekæmpelse
 • Rådgivning og hjælp til projektering i forbindelse med brandsikring
 • Arealpleje, volden, søbredden, gangstier og trapper, pleje af træer.
 • Gadefejning
 • Kontakt til Københavns kommune omkring skorstensfejning og rottebekæmpelse