Økonomikontoret

Økonomikontoret er hjemsted for Christianias Økonomigruppe, denne er ansat af Økonomimødet og har med mandat herfra det overordnede ansvar for Christianias økonomi.

Økonomigruppen består pt. af en hovedkasserer, en Virksomhedskasserer samt en regnskabsansvarlig.

Økonomikontorets kernefunktioner er følgende:

• Afholde økonomimøder og budgetfællesmøder og forvalte de beslutninger der træffes her.
• Have overblik over økonomien og tilstræbe at der er en sund balance mellem indtægter og udgifter.
• Formidle viden om økonomien videre til resten af Christiania (referater, regnskaber mm.)
• Indkasserer brugsleje fra virksomheder, værksteder og beboere samt udarbejde de månedlige regnskaber
• Sørge for at Christianias regninger bliver betalt samt at løn afregnes til de personer som er ansat af selvforvaltningen.
• Medvirke til at udvikle Christiania økonomisk med henblik på at skabe rum til Christianias demokratiske og kreative ånd

Du kan desuden betale din brugsleje på Økonomikontoret. Her kan man ligeledes tilmelde sig automatisk brugslejebetaling via PBS.

Økonomikontoret består af:
Frode Kjær Christensen
Sofie Hwa Mi Fiedler
Tirza Valdivia
Githa Iversen