Økonomikontoret

Økonomikontoret er hjemsted for Christianias Økonomigruppe, denne er ansat af Økonomimødet og har med mandat herfra det overordnede ansvar for Christianias økonomi. Økonomikontorets kernefunktioner er følgende: • Afholde økonomimøder og budgetfællesmøder og forvalte de beslutninger der træffes her. • Have overblik over økonomien og tilstræbe at der er en sund…

Fortsæt med at læse Økonomikontoret