CHRISTIANIA PÅ ARBEJDE
  

Christiania på arbejde

 

 

INDHOLD

Sammenfatning
Fristaden en vision med vokseværk
Statusrapport på selvforvaltningen

Del I: Selvforvaltning
Del II: Byggekontoret og Maskinhallen
Del III: Græsrodsprojekter
Del IV: Boliger og virksomheder

Selvforvaltning:
Fra vision til virkelighed

Efterskrift:
Kanariefuglen i kulminen

 Vi takker christianitter og alle andre, der har bidraget med tekstmateriale, viden og gode råd. Disse bidrag har gjort det muligt at lave denne rapport.
Alt arbejde er udført som frivilligt arbejde og Fælleskassen har betalt omkostningerne i forbindelse med udgivelsen.

Christiania oktober 2003