Trafikgruppen

Gruppen er bindeled mellem Christianshavn, Kommunen, SES og Christiania i drøftelser af løsningsmodeller for trafik- og parkeringsproblemer.
Gruppen består af interesserede og engagerede christianitter og mødes efter behov.