Rosinhuset

Blev bygget i 1995-96 til at huse det store antal børnehavebørn, og da de så blev større ændredes funktionen til
Fritidshjem for nu at være Fritidsklub.
Ligger på Langgaden i både Fabriksområdet og Mælkebøtten.