Postkontor

Christianias postkontor, ligger i Loppebygningen i Loppeområdet.