Kaninøen

Øen i den sydlige ende af søen (kanalen mellem Dyssen og resten af Christiania).