Indkøbscentralen

Christianias Købmandsbutik.
Ligger i Fabriksområdet.