FNS

Fæstnings og Natur Sekretariatet.
Sekretariat i Forsvarsministeriet der varetog administrationen af Christianialoven fra 1989 til 2004.
Da den nye Christianialov blev vedtaget i juni 2004, blev Christiania flyttet til SES (Slots- og Ejendomsstyrelsen).
SES er en styrelse under finansministeriet.