Dyssen

Christianias østlige landstrækning.
Dyssen er delt ind i 3 områder;
Norddyssen, Midtdyssen og Syddyssen.