Byggemødet

Månedligt møde, hvor hvert enkelt område sender en byggerepræsentant.
Dette møde fastlægger byggekontorets prioriteringer i samarbejde med dem der udf?rer opgaverne.