Byggekontoret

Kontor der varetager den del af selvforvaltningen der handler om el- og vandnet, kloakker, overflader på veje og stier, administrerer 1/3-dels ordningen og meget mere. Ligger i Rejsestalden.