Brugsretten

Den ret den enkelte beboer eller virksomhed har til at bruge den bolig eller det areal beboeren bor i eller virksomheden virker i.