Brugsretsaftalen

Aftale den enkelte virksomhed skal have med det område virksomheden ligger i, for at virksomheden har ret til at arbejde på Christiania.