Borgerkort

Kort der udleveres af de respektive områders områdekasserere.
Kortet stemples hver gang en beboer betaler brugsleje.
Ved visse arrangementer i Christiania kan fremvisning af Borgerkort kræves.
Det er dokumentation for at man er Christianit.