Krænkende for retsopfattelsen at et så attraktivt et område kan tilranes af en enkelt samfundsgruppe

Christiania er ikke blevet tilranet, at rane betyder at stjæle, og stjæle betyder at tage noget der er nogen andres.

Christiania (fhv. Bådsmandsstræde kasserne) er statens og dermed alle danske statsborgeres.
At nogen så tog det i brug da det stod ubrugt er en anden diskussion.

En anden diskussion kunne derimod være:
”Er det ok at staten lader bygninger stå tomme og ubrugte, når der samtidig er stor boligmangel og mange uden egen bolig?”