De vil ikke betale for deres eksperimenter, og forventer at resten betaler gilden

Jo, det vil vi og det gør vi faktisk.

Vi har kun fået støtte til sociale og sundhedsmæssige projekter, støtte som alle andre også kan søge om i div. ministerier og EU-fonde (EU har overtaget mange af de støtte ordninger f.eks. på det sociale område der før lå lokalt i et dansk ministerium).

Det forholder sig faktisk omvendt, ”vi vil gerne betale for vores eksperimenter og forventer ikke at samfundet gør noget for os” … nå hva’? og hvordan hænger det så lige sammen?

Jo, vi fik med loven 1989 lov til at have selvforvaltning, og dermed også pligt til at vedligeholde området.

Dette indebærer at vi selv betaler for vedligeholdelse af veje, kloakker, vand-net, el-net, forsvarsministeriets huses vedligeholdelse, daginstitutioner osv.

Mig bekendt betaler man for veje, kloakker, ja infrastrukturen via sin skatte billet og det gør vi også, da vi jo betaler skat ligesom alle andre …. men ud over at betale til det offentlige én gang over skattebilletten betaler vi også via vores brugsleje, så vi betaler faktisk dobbelt.
Hvad angår vedligeholdelse af husene er det alle andre steder i Danmark således, at ejeren betaler for den udvendige vedligeholdelse af en ejendom men på Christiania betaler vi selv denne udgift.
Det kunne måske lyde lidt molboagtigt men vi er faktisk både glade og stolte af vores selvforvaltning og betaler gerne dobbelt, når nu kommunen ikke kunne se paradokset i at vi betaler både ejendomsskat (som skal dække udgifter til kloakker, vand og el-net) til kommunen, samt afholder de udgifter de skulle have brugt på området selv.