Christianitterne har ikke selv kunnet lukke hashmarkedet

Nej, og vi mener heller ikke at vi skulle lukke hashmarkedet.

Brug af hash og markedet er blevet så stort, at det ikke er et særligt Christiania problem. Ydermere har kravet til christianitterne om at lukke gaden fra starten været i strid med loven, da det er en klar opfordring til selvtægt.

I 1990’erne forsøgte folk på Vesterbro at dæmme op for heroin-pusherne, og i stedet for at anholde pusherne blev beboerne anhold at politiet for selvtægt.

Hvis vi skulle lukke hashmarkedet ville det være selvtægt, og metoden kunne skabe præcedens for mange andre handlinger andre steder i landet.

Vi har til stadighed en tredelt stat, med den lovgivende, udøvende og dømmende, og giver man den udøvende magt ud til alle folk, ender vi let i rent kaos.

Løjerligt nok var det politikerne der kritiserede os for ikke at lukke hashmarkedet, dem skulle man ellers tro havde en vis forståelse af landets tredelte opbygning.

Apropos denne diskussion, så har vi jo i mange år ikke haft politiet rendende i tide og utide. Dog hvis der har været grove tilfælde af vold, voldtægt eller andet, har kriminalpolitiet aldrig haft problemer med at udføre deres arbejde. Vi har, som så mange andre steder i landet, løst de fleste konflikter i mindelighed som det hedder i rets-sproget.

Tilbage til Hashmarkedet; så vil det også være meget svært, om ikke umuligt, at finde en christianit der ikke går ind for fri hash. I disse tider, hvor man ikke længere skelner mellem bløde og hårde stoffer, og begrebet ”bevidsthedsudvidende stoffer” helt er forsvundet i sprogbruget, kan en sober diskussion om hash versus designerdrugs være svær at føre, da moral oftest tager over i forhold til logik, fakta og sund fornuft.

Sidst men ikke mindst, hash markedet blev lukket i foråret 2004, og et af vores modargumenter blev til virkelighed:

Hashmarkedet er flyttet til lukkede ukontrollable kriminelle miljøer, hvor ingen aner hvad der bliver solgt ud over hash.

Hermed er vi sat 25 år tilbage, hash, heroin, amfetamin, designerdrugs o.a. sælges i en stor rodebunke, og myndighederne pløjer det hele sammen i en stor pærevælling.

Tillykke Danmark, I har fået en styrket organiseret kriminalitet, og et ”alt i et” marked, hvor unge får tilgang til hele pakken hver gang de vil købe sig en bette ryger!!!!!

Man skal ikke se mange nyhedsudsendelser for at se at vores forudsigelser holdt stik.