Christiania er et Sølvbryllupskvarter

Sjovt begreb, da skilsmisse procenten i Danmark er så høj, at det vist kun er et fåtal der kan fejre sølvbryllup … men lad det nu ligge :O)

Hvad der menes med den beskyldning må være at mange christianitter er over 50 år, og det kan da vel ikke undre, da Christiania snart (her i efteråret 2006) er 35 år gammel, og da folk flyttede herud i starten i 1971 var de fleste unge, dvs. omkring 18-24 år, og lægger man 35 til den alder, skulle gennemsnits alderen være et sted mellem 53 og 59.

Sidst, i slutningen af 90’erne, der blev lavet en demografisk undersøgelse af Christiania, viste gennemsnittet i nutidens tal, at gennemsnitsalderen for mænd er i midten af 50’erne og i midten af 40’erne for kvinder.

Da der siden da og til stadighed flytter unge familier og dermed også fødes mange børn på Christiania er gennemsnits alderen nok lidt lavere i dag. Dette er dog kun et skøn.
Det kan også være at man med begrebet mener at småborgerligheden har gjort sit indtog på Christiania.

For at kunne diskuterer denne term, skal man først danne en fælles begrebsforståelse: “Hvad er småborgerlighed?”.

Er det at spise ved borde, stå op om morgenen, følge med i tv-serier, sørge for børnenes madpakker, få en uddannelse, trække et gardin for om aftenen, leve sammen i en kernefamilie eller hvad??

Redaktøsen mener at småborgerlighed er en ”sat tilstand” eller ”stilstand” i det enkelte individs opfattelse af omverdenen.
Et fastlagt syn på omgivelserne, hvor udsagnet ”sådan gør MAN ikke” er et tilbagevendende argument i forhold til andres og egne handlinger.

Set i det lys er Christiania bestemt ikke småborgerlig.
Her er meget få tabuer og stor rummelighed og tolerance overfor hinanden.

Man skal faktisk være voldelig eller groft forulempende før christianitter udtrykker antipati mod en person opførsel.