Christiania og Agenda 21

Miljøbevidsthed har været en integreret del af
Christiania fra en tid, hvor få andre tillagde dette
betydning. Allerede kort tid efter fristadens etablering
blev de tanker, som er grundlaget for et af landets
mest udbyggede miljøsamfund, fastlagt i Christianias
målsætning, dateret 13.11.1971, hvor der blandt andet
står: ”… den fælles stræben må til stadighed gå ud
på at vise, at den psykiske og fysiske forurening kan
afværges.”

Download Christiania og Agenda 21 som pdf