Gartnergruppen er en selvstændig enhed under Byggekontoret. På Byggemøderne orienterer gruppen om aktuelle projekter og Byggemøde-repræsentanterne kan komme med ønsker og bestillinger fra deres områder. Gartnergruppen har vedligeholdt arealerne på en skånsom måde, som giver spillerum for forskellige udtryk og særpræg.
Variationen skaber også levesteder for flora og fauna og styrker bevarelsen af artsdiversitet i bymiljøet.

Vinder af Havnens Pris 2009

Gartnergruppen vandt her i foråret 2009 en pris. Det er det nye Christianshavns Lokaludvalg, oprettet i efteråret 2008, der har besluttet at give den ligeså nye “Havnens Pris” på 10.295 kroner til Christianias Gartnergruppe.
Lokaludvalget synes nemlig, at Gartnergruppen forskønner og bevarer lokalmiljøet, fremfor at strømline det.

Vedligeholdelse af Christianias grønne områder

Der beskæres buske og stynes træer på voldene. Der plantes græs, reetableres stiforløb og sikres mod nedskridning af jord ved at lægge træstammer langs den nederste kant af voldene Elmesyge træer fældes i samarbejde med “klatreaberne”.

Vores smukke kastanjetræer er desværre blevet for gamle. De fældes, og der plantes nye sorter af frugtbuske, frugt -og nøddetræer og lindetræer. Det fældede træ bliver kørt til børneinstitutionerne og Badehuset til at fyre op med. Kvas og grene bliver komposteret og brugt til jordforbedring.

Gartnergruppen laver kystsikring hvor søbredden er ved at skylle væk.