Bo på Christiania

Alle kan komme til at bo på Chrisitania, det kræver blot mere end at stå uengageret på en venteliste.
Christiania er et lokalsamfund som driver sig selv, hvilket kræver at alle deltager i de mange opgaver der er.
Du kan finde meget mere om hvordan det helt præcis foregår når en bolig på Christiania bliver her.
Husk også at når en bolig på Christiania bliver ledig, vil det stå i vores ugespejl som udkommer hver fredag og kan findes i indkøbscentralen