Økonomimøder

Økonomimøder - Månedligt møde hvor Fælleskassens økonomi varetages. Her kan christianitter også søge støtte til diverse projekter.

Fortsæt med at læse Økonomimøder

Operaen – forsamlingshuset

Christianias forsamlingshus. Har for det meste musikarrangementer fredag og lørdag. Kan lejes til større arrangementer; runde fødselsdage, bryllupper, barnedåb eller bare vilde fester. Operaen bruges også til mindre fællesmøder - hvor emnet måske ikke interesserer så mange, og der derfor er plads nok i Operaen.

Fortsæt med at læse Operaen – forsamlingshuset

Områder

Christiania er inddelt i 15 områder, de hedder som følger: Norddyssen, Midtdyssen, Syddyssen, Sydområdet, Loppeområdet, Fredens Ark, Psyak, Mælkevejen, Tinghuset, Fabriksområdet, Løvehuset, Mælkebøtten, Nordområdet, Blå Karamel og Bjørnekloen.

Fortsæt med at læse Områder

Operaen

Stor bygning der ligger i Pusherstreet i området Psyak. Operaen huser: Beboelse, Nyt Forum, Operaen, Magasinet i Bunden af Operaen, Både-og, Jazzklubben samt Børneteateret.

Fortsæt med at læse Operaen

Områdekasserer

Den person et område har valgt til at varetage det enkelte områdes økonomi. Dvs. brugsleje indkradsning og bogføring samt regnskab for områdets andre kasser, f.eks. katastrofefond, vedligeholdelseskasse osv.

Fortsæt med at læse Områdekasserer