Skakaftener i Galloperiet

Christiania Skakklub har lukket butikken.
Klubben har været fulgt af svigtende tilslutning og fremmøde. Det er analyseret tidligere her! Skakspil dyrkes i dag på cafeer og i andre sammenhænge hvor det foregår på en mere social og afslappet måde. Der er også meget skak på nettet og skak i bredere sammenhænge, med hundredevis af deltagere der seriøst kæmper om rating og vinderpositioner. 


Folk knytter sig sammen og spiller skak den fulde weekend. Det er godt og det udvikler spillet. 


Det har gjort ondt inde i os! Vi, de sidste, havde en strålende sidste aften den 6 februar 2019 hvor vi spillede en lille gruppeturnering. Det blev som så ofte før med Mikael Sørensen som suveræn vinder. Mikael Sørensen har gennem årene været klubbens stærkeste spiller i lige konkurrence med afdøde Søren Otland. Det er nødvendigt at nævne at klubben tiltrak og udviklede en række unge stærke spillere der opnåede pæne ratings og flotte sejre ved turneringer rundt omkring i København. 


Bestyrelsen har i overenstemmelse med vedtægterne overdraget materiellet til sociale enheder på Christiania. Kunstforeningen Gallopperiet fik et sæt spil til deres cafe. Operaens cafe er betænkt med et sæt spil. Ungdomsklubben er betænkt med to sæt spil. Woodstock er betænkt med tre sæt spil. De to sidstnævnte begunstigede får leveret drypvist i takt med behov, da det er vores erfaring, at skakspil har en tendens til at blive væk og på den måde gå kødets gang. 


Det skal også nævnes at vi alle nu har behov for personligt at komme videre med vores liv og vores skak og ikke har til sinds at stoppe her. 


Jeg tillader mig hermed som formand for Christiania Skakklub på bestyrelsens vegne at erklære Christiania Skakklub for lukket og afviklet.               6 februar 2019.  Mvh Bjarne Maagensen