Pressemeddelelse fra Christiania

Christiania har valgt at sige ja til statens tilbud.

Ansvar handler om at tage sig af dem, der har mindst. Christiania har igennem årtier taget et stort socialt ansvar.

Nu har en række partier i folketinget rakt ud og bedt os tage endnu mere ansvar ved at bygge almennyttige boliger, der kan bidrage til at løse boligkrisen i Hovedstaden.

Vi har valgt at sige ja til at påtage os dette ansvar.

Vi gør det ikke uden bekymringer og forbehold.

Det skal ikke være nogen hemmelighed at mange på Christiania har følt, at vi har fået en pistol for panden.

Vi håber på et mere positivt og inddragende samarbejde fremover.

Vi er bekymrede for omfanget af byggeriet. Hvordan får vi plads til 15.000 kvm, uden at overbelaste naturen og i forvejen tætbebyggede områder? Vi er bekymrede om hastigheden. Kan vi bygge bæredygtigt, og på en måde så det passer ind i Christianias særkende på så kort tid. Vigtigst af alt er vi bekymret for om vi kan bevare inddragende demokrati som gør at alle kan komme til orde.

Efter flere måneders diskussioner har vi valgt imødegå vores tvivl og bekymring med tillid.

Tillid til reelle evalueringer efter hver fase af byggeriet, og at vi i fællesskab kan blive klogere mellem hver nye fase i byggeriet.

Tillid til at planlægningsprocessen foregår på Christiania, og at vi kan sprede de mange nye kvm over flere områder på Christiania.

Tillid til at nybyggeriet bygger videre på Christianias erfaringer indenfor boligformer, genbrug, medbyg og selvbyg.

Vi har i dag hørt fra Københavns Overborgmester Sofie Hæstorp Andersen, at Københavns kommune vil gøre sit for at finde de bedste løsninger for Christiania og for København, herunder at vi kan få indflydelse på, hvem der flytter ind i boligerne, at vi kan bygge til de ældre, og at vi indenfor rammerne af lovgivningen kan bygge kreativt og bæredygtigt. Den udmelding takker vi for, og den vælger også at møde med tillid.

Overordnet set har vi valgt at tro på, at Statens tilbud handler om, at der skal blive plads til flere på Christiania, og at tilbuddet ikke har til hensigt at ødelægge Christiania som socialt eksperiment.

Vi vil arbejde hårdt på at bygge kreativt og bæredygtig, og vi ser frem til at byde endnu flere christianitter velkommen. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at de nye beboere bliver en del af fællesskabet.

Vi vil gerne love jer, at Christiania fortsat vil være et rebelsk, mangfoldigt og socialt ansvarlig bidrag til hovedstaden og at Christiania fortsat vil være en grøn lunge i midten af byen for alle.

facebook.com/christiania.org/
instagram.com/christiania.freetown/