GENERALFORSAMLING I CHRISTIANIAS KULTURFORENING mandag d.3 december!

Kære kulturvenner!

Vi holder generalforsamling mandag d. 3. december på Gallopperiet.

GENERALFORSAMLING
i
CHRISTIANIAS KULTURFORENING

MANDAG 3. DECEMBER 2018
KL. 18.30 – ca. 22.00
på Gallopperiet

 

Bestyrelsen og hjælpere mødes fra kl. 17!

    Generalforsamlingen begynder kl. 18.30 med en stor gryde mad. Det er også meningen, at vi skal kunne nå at hygge os sammen!
  
Vi vil snakke om både de løbende og de fremtidige kulturprojekter og om kulturens udfoldelsesmuligheder på CA, både fysisk, psykisk og økonomisk.

    Har du punkter, du vil have med, må du hurtigst muligt sende dem til mig på britta@brittalil.dk eller ringe / SMS’e.
    Kontingentet er stadig kun 50 kr. for enkeltpersoner og 250 kr. for foreninger / grupper.
Større eller mindre støttebeløb er også MEGET velkomne.
   HUSK, at man kun er stemmeberettiget, hvis man har betalt sit kontingent.
   Indbetal venligst til: Nordea Bank / Reg.nr. 2016 / Konto nr. 6263-249-222
   Husk, at skrive tydelig afsender – og at det drejer sig om kontingent eller støttebeløb til:   
   Christianias Kulturforening  /  c/o Britta Lillesøe, ’Laden’, Mælkebøtten 127 A, 1440 Kbh. K
Du kan også komme forbi ’Laden’ og betale kontant til Britta. Ring helst først og ‘bestil tid’ på telefon: 20 64 08 34

Nogle af de punkter, vi foreløbigt har sat på generalforsamlingens dagsorden:
  Valg af ordstyrer / talestok
  Valg af referent
  Forkvindens beretning
  Fremlæggelse af regnskab
  Valg af bestyrelse
  Mere hjælp til det løbende arbejde, samt til projekter. Vi vil gerne have mere forbindelse til de unge
  Kulturrum i Laden – et kultursekretariat – sammen med andre socialkulturelle nonprofitforeninger   
     eller grupper (med kontor, kostume-, rekvisit- og arkivrum, lager og værksted)
  Nils har lavet et billedhæfte om CAKF’s arbejde gennem årene
  Fondsansøgninger

Igangværende projekter:
  Den årlige MINORITETERNES GRUNDLOVSDAG (v. Britta)
  Om ‘Cannabisrådet’ og en opdateret hamperapport (v. Britta)
  Om ‘Leningrad Underground’ (v. Anna)
  Om Gallopperiets loft og dets muligheder (v. Kirsten)
  Fremtidige projekter og drømme
  Andre CA-relaterede projekter
  Andet