Hvis du observerer rotter skal du straks kontakte Byggekontoret på tlf. 32 96 11 10. Vi sørger så for via Miljøkontrollen, at der enten sættes foderkasser med gift ud til udendørs brug eller klapfælder til indendørs brug.

I samarbejde med Miljøkontrollen står Byggekontoret for bekæmpelsen af rotter på Christiania. Forår og efterår går Byggekontoret og Miljøkontrollen en runde sammen og tjekker foderstationerne og laver strategier i de områder, hvor problemet er særligt stort – typisk i industriområdet. Sådan holder du rotterne fra døren:

  • Hold rent rundt om dit hus og områdets skraldestationer.
  • Brug lukkede kompostbeholdere til madaffald.
  • Kom kun haveaffald i åbne kompostbunker.
  • Ved fuglefodring: sørg for at der ikke ligger brødrester og korn på jorden.
  • Ved hønsehold: læg eventuelt fliser i hønsegården, så den er let at holde ren.
  • Ved grave/kloakarbejde: sørg for at der er prop i alle rør, når der ikke lige bliver arbejdet på dem.
  • Hvis et hul er stort nok til at man kan mase en tommelfinger ind, så kan en rotte også komme ind. Huller i vægge og mure kan tætnes med cement eller sammenkrøllet hønsenet. Utætte porte f.eks. der slidte i bunden kan repareres med metallister, så de lukker tæt. Når dette er gjort, kan man begynde at bekæmpe rotterne indendørs. Indtil der er tætnet, kommer der bare nye rotter ind.
  • Hav så lidt bevoksning som muligt opad bygningen. Rotterne bruger krat og buske som hemmelige baser, hvorfra de i ro og mag kan sidde og gnave sig ind i bygningen.

Har rotterne allerede inviteret sig selv ind hos dig?

Hav aldrig giftfælder indendørs! Hvis rotterne spiser af giften indenfor, lægger de sig til at dø i panelerne og lugter skrækkeligt i nogle måneder, indtil de er spist og rådnet op. Derfor: altid klapfælder indendørs.

Find indgangshullet og prop sammenkrøllet kyllingenet i hullet. Eller fyld det op med gips eller cement, eventuelt blandet med glasskår, dæk til med kyllingenet. En rotte kan komme igennem hullerne i et hønsenet.

Døre, porte, skure m.m. sikres med lister og/eller kyllingenet langs med kanten. Ved brug af klapfælder kom Marsbar, rosiner eller pølse i fælden. Ikke for at belønne rotten med lækkerier, men fordi at, den med osten har rotterne altså allerede læst. Sæt en grøn mælkekasse med huller over fælden med en brosten oven på, så dyr eller børn ikke kan komme til dem. Klapfælden kan brække en barnefinger.

Det er vigtigt at vi på Christiania kun bruger det rottegift, som Miljøkontrollen benytter. Der bliver forsket på landsplan, og rotterne i hovedstadsområdet er endnu ikke blevet resistente overfor den bromadiolon-koncentrering som f.eks. rotterne i Jylland og på Bornholm for længst har overskredet. Virkning af giften

Efter indtagelse af giften begynder rotterne langsomt at forbløde. Efter et par dage vakler de rundt inden de lægger sig til at dø. Man vil derfor sjældent finde en død rotte inde i foderkassen. Ved forgiftning hos mennesker eller husdyr

kontakt straks læge eller dyrlæge og oplys at stoffet Bromadiolone 0,01% indeholder et blodkoagulationshæmmende stof og at vitamin K kan benyttes som modgift.