Rådgivning om råd og svamp

Byggekontoret har opbygget en stor viden omkring identificering, bekæmpelse og forebyggelse af råd og svamp. Opdager du noget der kunne ligne svamp, tilkalder du Byggekontoret, der kan tage en prøve og sende ind til Hussvamp Laboratoriet. De bestemmer hvilken type svamp der måtte være tale om, skimmelsvamp, hvid- gul tømmersvamp etc.

Men hvornår kan man have begrundet mistanke om, at man har svamp i sin bolig? Svampe foretrækker fugtige og mørke steder. Svampeangreb er for det meste godt skjult, men kan afsløres ved brug af en træfugtighedsmåler, og ved undersøgelse af områder under skotrender, inddækninger, faldstammer og spor efter fugt.

Svampeangreb kan beskrives som en hurtigt forløbende ødelæggelse af træ. Den viser sig ved en lysere eller mørkere brunlig misfarvning (sjældent afblegning) i træet. Træet mørner, skrumper og revner på langs og tværs af træets fibre (kilde: Jørgen Bech-Andersen, mikrobiolog i artiklen Angreb af ægte hussvamp og andre trænedbrydende svampe i huse).

Hvis det viser sig, at du har svamp i din bolig, kan Byggekontoret udarbejde en handlingsplan/projektbeskrivelse og hjælpe dig med at lave en økonomiansøgning til byggemødet. Husk at på Byggekontoret kan du kan få:

  • Relevant byggeteknisk vejledning om renovering og nybygning
  • Hjælp med at systematisere en byggesag og dele projektet op, så du og håndværkerne lettere kan overskue projektet.