Brandforebyggelse

Byggekontoret har sammen med Området og beboerne ansvar for det praktiske arbejde med brandsikring. Men i mange tilfælde kan brandsikkerheden forbedres væsentligt alene ved at rydde op på gange og trapper, så der er fri passage og der ikke står letanfængelige materialer på gange og trapper.

Tjek dit hus sammen med dine naboer. Kontakt Byggekontoret, hvis du/I har spørgsmål om brandsikkerhed.

Alle lokaler med offentlig adgang på Christiania er brandsikret i overensstemmelse med myndighedernes krav. I 1999 betalte Christiania for en brandsikkerhedsrapport udført af Københavns Brandvæsens Forebyggende afdeling i samarbejde med Christiania og Natur- og Fæstningssekretariatet.

De brandtekniske analyser af udvalgte bygninger med offentlig adgang var Musikloppen, Spiseloppen, Nemoland, Månefiskeren og Woodstock. Alle værtshuse, spisesteder og spillesteder (på nær Musikloppen og Spiseloppen, som til gengæld har godkendte alternativer) har udført forslagene i brandsikkerhedsrapporten.

Brandsikring

Byggekontoret har et samarbejde med Dansk Brandteknisk Institut, som har udarbejdet en serie rapporter, hvor de vurderer brandforholdene og giver løsningsforslag til udbedring af disse.

Vi prioriterer personsikkerhed, altså sikre flugtveje, så beboerne kan komme uskadt ud i tilfælde af brand. Det har særligt været de store huse med beboelse i flere etager, som vi har bedt Dansk Brandteknisk Institut gennemgå, men i sidste rapport er også de bygninger, som er defineret ”bevaringsværdige”, blevet gennemgået. Det drejer sig om Løvehuset, det store og det lille Krudthus, Rådhuset, M-Huset og Loppebygningen i sin helhed. Vand til brandbekæmpelse – Brandsugebrønde på Dyssen

Fra 1997 til 1998 finansierede og lavede Christiania ni brandsugebrønde der står fordelt over hele Dyssestrækningen fra syd til nord. Christianias Byggekontor var initiativtager og entreprenør. Fæstnings- og Natursekretariatet stod for tilladelsen og Københavns Brandvæsen har godkendt projektet. Vand til brandbekæmpelse – Brandhaner Refshalevej

Christianias Byggekontor fik i maj måned 1998 tilladelse fra FNS til at etablere 6 brandhaner på Refshalevej.

Men tilladelsen blev imidlertid udsat, da Christiania måtte afvente Kommunens planer vedrørende ejerskab af Refshalevej. Her i 2009 venter Christiania dog stadig væk på tilladelse fra kommunen.