Udskydelse af Freetown Festival og sommerarrangement lørdag d. 21.maj 2022

Kære Freetown Christiania & Festival-gæst 

Christiania og Freetown Festival inviterer til sommer arrangement lørdag den 21 maj 2022 med et antal musikscener og hygge. Arrangementet er en opvarmning til den længe ventede Freetown festival, som vi desværre må udskyde til 6. 7. og 8. juli 2023. 

Programmet til festivalen i 2023 bliver til i samarbejde med alle vores fætre og kusiner af festivaler og kunstnerfællesskaber fra hele landet. Vi glæder os over, at så mange inspirerende og ligesindede har udtrykt interesse i at komme, bruge Christiania og vise, hvad de står for. 

Vi vil styrke fællesskabet, kunsten, kreativiteten og Christiania vil fortsat være en platform for dette. Juli 2023 bliver derfor fortsat det kulturbrag, som er tanken bag Freetown Festival. 

I løbet af de næste måneder vil vi fredag offentliggøre navnene på de festivaler og kunstnerfællesskab som har sagt ja til at deltage. Glæd jer. 

Kan du ikke vente til 2023 så kom til gratis arrangement lørdag den 21 Maj 2022, hvor bla Strøm festival soundsystem vil fylde Månefiskerens have, SuperPartyFest ved Amfiteatret, og Dj’s i gaden. Og andre steder vil der foregå andre skønne ting. 

Allerede indkøbte billetter til Freetown Festival overføres til 6. 7. og 8. juli 2023. 

Kærlighed til alle fra Freetown Festival.

English:

The Postponement of Freetown Festival and Summer Event Saturday, May 21, 2022

Dear Freetown Festival Guest

Christiania and Freetown Festival invite you to a summer event on Saturday 21 May 2022 with a number of music scenes and fun. The event is a warm-up for the long-awaited Freetown festival, which we unfortunately have to postpone until July 6, 7 and 8, 2023.

The program for the festival in 2023 will be created in collaboration with all our fellow festivals and artist communities from all over the country/world. We are delighted that so many inspiring and like-minded people have expressed interest in participating, using Christiania and showing what they stand for.

We want to strengthen the community, the arts, the creativity and Christiania will continue to be a platform for this. July 2023 will therefore continue to be the cultural splendor that is the idea behind the Freetown Festival.

Over the next few months, we will on Friday announce the names of the festivals and artist community that have agreed to participate. Rejoice.

If you can not wait until 2023, come to the free event on Saturday 21 May 2022, where the Strøm festival sound system will fill the MoonFisher’s garden, SuperPartyFest at the Amphitheater, and Dj’s in the street. And elsewhere other wonderful things will happen.

Already purchased tickets for the Freetown Festival will be transferred to 6. 7th and 8th July 2023.

Love to all from the Freetown Festival.

Program:

Strøm Soundsystem
Ved Månefiskeren d.21/5 2022 fra kl.12-22

12.00-13.00: Malika Mahmoud
13.00-14.00: Ras Money
14.00-15.00: DJ Typhoon
15.00-16.00: Gavnligh
16.00-17.00: Hydepark
17.00-18.00: Phase5
18.00-19.00: Nico Defrost
19.00-20.00: Mbizo
20.00-21.00: 2000F
21.00-22.00: Yo-Akim

Program Amfiteatret:
Nico DeFrost
Jokke
Banel
Bendix B2B VÄM
JACK ROTHE B2B ESTHER URIOSTE