SKAK på Christiania!

Christiania tilbyder skakspillere en ugentlig skakaften!

Christiania Skakklub starter på efterårssæsonen. Det foregår i Gallopperiet onsdag den 15 august
2018 klokken 1900 – 2400.
Christiania Skakklub er en total røgfri skakklub. Vi spiller efter de internationale regler. D. v. s. vi
spiller med ur og rørt brik skal flyttes. Det er nemt at lære også for utrænede. Der betales 25 kr pr.
spilleaften. Der er ikke medlemskontingenter.
Vi skal også gøres opmærksom på vores åbne mesterskab. Det foregår den 26 august i
Meditationsrummet i Electric Ladyland 1 sal. Der kommer en annoncering her i Ugespejlet.
Venlig hilsen Christiania Skakklub
 
Christiania 27 marts 2018
Vedtægter for Christiania Skakklub. 
Christiania Skakklub er stiftet. Bestyrelsen består af to Christianitter, samt en til flere personer udefra. Bestyrelsen konstituerer sig selv. En formand, en kasserer og en til flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen træffer så vidt muligt sine beslutninger i enighed. I tilfælde af at enighed ikke kan opnås er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er selvsupplerende. Stifterne/bestyrelsesmedlemmerne kan invitere personer, som har interesse for skak. Spillere og gæsterne skal følge de anvisninger stifterne/ bestyrelsesmedlemmer angiver.
 
Christianias Skakklub er ikke en klub i gængs forstand, men er en facilitet, en mulighed, hvor skakelskere kan komme og spille skak på Christiania, i de rammer Christiania Skakklub stiller til rådighed. Formålet er at skabe arrangementer med interesse for skakspillet som sådan og for skakspillere. 
 
Spillere betaler ved tilmeldingen til en spilleaften, et beløb der minimum dækker Christiania Skakklubs omkostninger. Bestyrelsen fastsætter beløbets størrelse. P. t. 25 kr. pr. aften. Christiania Skakklub har ikke til formål at ophobe økonomiske midler. 
 
Faciliteter: Christiania Skakklub lejer sig ind i lokaliteter hvor aktiviteterne foregår. I øjeblikket har Christiania Skakklub et lejemål i Gallopperiet, Christiania. Lejemålet er alene knyttet til formanden – Bjarne Maagensen – der har autoritet over lokalet fra kl. 1900 til 2400. I tilfælde af formandens fravær overdrages myndigheden til en af de øvrige stiftere/ bestyrelsesmedlemmer. Christiania Skakklub skal, jævnfør egne regler og aftalen med udlejer, være ude af lokalerne senest kl. 2400.
 
Christiania Skakklubs materiel: Pokaler, brikker, brætter, skakure og øvrige materiel er tilvejebragt ved donationer fra mange personer. Materiellet er Christianias ejendom. Materiellet overdrages i Christiania Skakklubs varetægt.
 
Rygeregler. Christiania Skakklub er en total røgfri skakklub. Overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra klubben. 
 
Skakregler: Christiania Skakklub opererer i overensstemmelse med internationale skakregler som de er formuleret af FIDE og Dansk Skak Union. 
 
Praktiske arrangementer: Christianias Skakklub har en forårssæson og en efterårssæson. Der er en sommerturnering, “Christiania Skakklubs Åbne Skakmesterskaber”. Der er en lokal vinterturnering, “Christiania Skakklubs Klubmesterskab”. Christiania Skakklub stiller to pokaler til rådighed. 
 
Christiania Skakklub har principielt en “selvkørende” daglig organisation. Daglig planlægning af klubaftenerne: Lokalerne, i øjeblikket Gallopperiet, Christiania, åbnes klokken 1900. Fra klokken 1900 til 1915 tilrettelægger bestyrelsen og tilmeldte spillere i fællesskab aftenens forløb med mindre andet allerede er planlagt. Christiania Skakklub bruger ingen andre spilformer end skak.
 
Turneringernes løbende resultater danner baggrund for Christiania Skakklubs styrkeliste, der er en rating rangliste efter gængse regler i overensstemmelse med FIDE’s og Dansk Skak Unions regler. 
 
Et bestyrelsesmedlem smækker døren og forlader lokalet inden klokken 2400. 
 
Ved Christiania Skakklubs ophør i Gallopperiets regi overdrages materiel og eventuelle økonomiske midler til en videreførelse af klubben i andet regi på Christiania. Ved et endeligt ophør overdrages materiel og eventuel økonomi til Christiania til uddeling blandt Christianias sociale institutioner.

 

Del med Facebookmail