Pressemeddelelse

Christianitter sætter Pusher Street på pause 

 

På et Fællesmøde d. 14. maj 2018 mandag besluttede Christianitterne at sætte Pusher Street på pause. Beslutningen blev truffet af Fællesmødet på baggrund af en udvikling omkring ”Gaden” som ikke er for Christianias bedste.

–          ”Christiania skal være en fristad for kærlighed, mangfoldighed, natur og kultur.
Det er den atmosfære der skaber en fristad med plads til alle, og det er selvfølgelig meget vigtigt for Christiania” udtaler Fællesmødet og fortsætter:

 

–          ”Desværre har udviklingen omkring Pusher Street bidraget til at skabe et andet billede af Christiania, og det vil vi ikke acceptere.
Situationen kalder på omtanke og eftertanke, hvorfor vi altså nu har valgt selv at sætte aktiviteterne på pause, så vi kan få arbejdsro til en omstrukturering af forholdene omkring Pusher Street. Uanset at vi må anerkende at vi har at gøre med nogle problemstillinger som det civile Christiania ikke kan løse.
Denne pause er ikke en løsning, men et signal om at situationen er uholdbar.”

 

–          ”Forhåbentlig giver denne aktion også myndighederne mulighed for at gentænke deres strategi, der på det seneste har medført en række af voldsomme overgreb på gæster og christianitter.
Christiania ønsker en langsigtet løsning for Pusher Street, som ikke er båret af en ulige kamp mellem Christiania og udefrakommende interesser.”

Tirsdag morgen har Christianitterne således lukket for adgangen til ”Gaden” og sat aktiviteterne i Pusher Street på pause.

Christianas Fællesmøde er øverste besluttende myndighed i Fristadens konsensusdemokrati, og alle officielle udtalelser vil derfor udgå som en fælles beslutning fra et Fællesmøde. Kun udtalelser udsendt af Christianias Fællesmøde vil være af officiel karakter. Andre udtalelser vil være udtryk for folks personlige holdninger.

Næste Fællesmøde vil finde sted i morgen kl. 17.00 på Pusher Street, hvor christianitterne vil fortsætte med i fællesskab at finde frem til, hvordan Christiania også fremadrettet vil spille en positiv rolle for Christianshavn, København og Danmark.

Fællesmødet kan herefter igen udsende en officiel udtalelse.

Med venlig hilsen

Fællesmødet

Christiania

Del med Facebookmail