Normalisering – eller tilpasningens tragedie?

En samfundskritisk og poetisk dialog med fotooptagelser af Christiania i perioden 2008-2012.
Af cand.mag. Anke Hurrelbrink

Udstillingen fra 03. aug til 01. sep 2013 | åbent tir – søn, 14.00 – 19.00

gallopperiet

Denne udstilling handler ikke om de forskellige politiske processer fra den danske regerings side for at normalisere Christiania, men om spørgsmålet: hvad indebærer normalitet og normalisering?

Christiania er for mig i forhold til dette spørgsmål et vidunderligt eksempel af ikke mindst metaforisk betydning. Fristaden er eksemplarisk for det liv, som ikke accepterer normaliteten som det konforme samfund definerer det. Det, som gør Christiania så indtagende for mig, er at dette fællesskab har modet til at skabe alternative livsbetingelser i ret stort omfang. Det, som jeg på mine vandringer mest har fokuseret på er skabelsen af de meget kreative og smukke boliger indlejrede i naturen. Men udstillingens refleksioner begrænser sig ikke til den umiddelbare skønhed af disse boliger i deres naturlige omgivelser, men prøver at trænge ind til spørgsmålet om hvilke livsbetingelser bidrager til en mere autentisk livsudfoldelse. Jeg oplever Christianias arkitektur som et livsudkast, som udtrykker meget mere end blot et tag over hovedet, men det fortæller også noget om, hvordan den enkelte forstår sit liv og hvordan han/hun formår at realisere det. Den enkeltes forsøg på at udtrykke sig selv gennem sin bolig er kun ét aspekt af Christianias fællesskab, som kan forstås som selv-redning fra normalisering eller normalitetens konformitet. Udstillingen beskæftiger sig først og fremmest med at bringe spørgsmålet om konformitetens magtfulde kraft til beskuerens bevidsthed. Christiania som mikro-samfund skal ikke forstås som problemfrit – der, hvor der er mennesker, er der konflikter. Mit ønske er at skabe en resonans i betragteren, som kunne blive begyndelsen af en udforskning af hvor meget fremmedbestemmelse det enkelte individ accepterer i sit eget liv, og om vi formår at indse hvordan vi selv forhindrer os i at kunne træffe autentiske valg.

På den anden side skal udstillingens betragtninger også sensibilisere os over for de generelle samfundsmæssige forsøg på at normalisere stadig nye livsområder, ved at flere og flere områder i livet underkastes en sanktionerende kontrol, som netop nu har opnået uanet aktualitet.

Dette emne bliver belyst under forskellige aspekter, uden dog at have krav på entydige svar, men snarere at provokere betragteren til at finde sine egne svar.

Udstillingen er blevet sponsoreret af Christianias Kultur-Politiske Fond.
se mere på www.gallopperiet.dk

Maleriudstilling

Farvestrålende, ekspressive malerier malet med en palet af akrylfarver. Et magisk univers, inspireret af Christianias modsætningsfylde liv af Annette Steinhart

Tiden og kunstnerne på Christiania er omdrejningspunktet for Annette Steinharts farveglade malerier, der udtrykt på en ekspressiv måde formulerer magien i hendes kunst. Kunstneren og skulptøren Svend Viig Hansen blev hendes lærer igennem i 80-erne og var et af hendes store forbilleder. At male giver stor glæde og mening i hendes liv; at fremtrylle paletten og komponere farverne med og mod hinanden er en vigtig del af hendes vandring, som skabende kunstner.

Diskussionen mellem linerne, er en vigtig ingrediens i hendes billedsprog, der som toner fabulerer i kulørte skalaer på lærred.

 

Del med Facebookmail