Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Freetown Aid

Kære både nye og gamle medlemmer,

Der indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling i Freetown Aid søndag den 17. december 2017 kl.16 i Nyt Forum.

På grund af flere udlandsrejser og generel travlhed er vi meget sent ude – derfor en indkaldelse med det korte 3 ugers varsel. Dagsorden kan du se nedenfor. 

Det er også muligt at opdatere sit medlemskab under mødet. Og evt. søger vi efter hænderne til Solhvervsfest ved Sunshine Bakery d.21. december.

Dagsorden ifølge vedtægterne :

  • 9: Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer. Alle ændringsforslag skal være i bestyrelsens hænde 3 uger før, og bliver sendt til medlemmer 2 uger inden generalforsamlingen. Dette vil blive sendt pr mail, så vidt det er muligt. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, som mindst skal omfatte følgende punkter:

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for året der gik. (Nepal-projekterne)
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Planer for det kommende år, hvor strategiske overvejelser for videreudvikling af foreningen skal indgå.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastlæggelse af det årlige kontingent
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Fundraising og Solhvervs-fest.
  9. Eventuelt

Kærlige hilsner,

Freetown Aid

Vi vedhæfter et par billeder af de nye drivhuse der er blevet bygget på “vores” børnehjem i Bahktapur, Nepal – så i kan se der sker noget !

Facebook event side

Del med Facebookmail