Christianitter: Cannabis skal til folkeafstemning, pressemeddelelse fredag d. 25 maj

Christianitter: Cannabis skal til folkeafstemning

Klik her for at støtte forslaget om folkeafstemning om afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis.

Pressemeddelelse 1

”Situationen kalder på omtanke og eftertanke,” lød det fra beboerne på Christiania, da de tirsdag valgte at sætte Pusher Street på pause. Og efter Fællesmøder både tirsdag, onsdag og torsdag aften, kommer de nu med en klar opfordring til politikerne på Christiansborg:

– ”Det er på tide at spørge danskerne til, hvorvidt cannabis skal afkriminaliseres eller forblive ulovligt,” lyder det fra torsdagens Fællesmøde.

– ”Forbuddet mod cannabis, som der jo endnu er opbakning til på Christiansborg, har aldrig slået en bule i efterspørgslen. Og det ved danskerne godt, selv hvis politikerne vender det blinde øje til og ikke vil tage ansvar,” lyder det fra Fællesmødet.

– ”Efterspørgslen bliver mødt. Om det er her eller ude i Københavns gader. Og hvad resultatet er, når handlen flytter derud, har vi, Christianitter – ligesom alle andre københavnere – for længst set i øjnene. Resultatet er flere problemer og en øget utryghed, fx fordi hashsalget på gaderne kombineres med salg af hårde stoffer. Her på Christiania er der en nultolerance i forhold til hårde stoffer,” lyder det fra Fællesmødet.

– ”Politiets øgede indsats på Christiania har i stedet blot haft den effekt at øge spillerummet for banderne, så den organiserede kriminalitet har vundet frem. Skyderier på åben gade, vold og likvideringer er blevet til jævnligheder i hele København,” lyder det fra Fællesmødet.

Her henviser Christianitterne til, at det i 00’erne – efter politisk pres fra Christiansborg – blev besluttet at intensivere politiindsatsen rettet mod Christiania. Det betød for det første flere ransagninger på Christiania, men også at en del af hash-handlen omgående flyttede ud i andre dele af København og over på bandehænder, hvilket bl.a. fik den konsekvens, at banderne begyndte en voldsom konkurrence om handlen i gaderne.

– ”Man siger at definitionen på sindssyge er, når man bliver ved med at gentage de samme handlinger og forvente et nyt resultat. Derfor er det et mysterium at læse, at flere politikere de sidste par dage har udtalt, at løsningen skulle være endnu mere af det samme ved at bevillige flere midler til politiets aktioner rettet mod Christiania,” lyder det fra Fællesmødet.

– ”Det eneste rigtige er at sende cannabis til folkeafstemning,” lyder det afslutningsvis fra Fællesmødet.

Med venlig hilsen
Fællesmødet
Christiania
Fredag d. 25. maj 2018

Pressemeddelelse 2

Christiania har nu i tre dage haft hele området omkring Pusherstreet spærret af.
Fredag åbner vi igen området, og vi er sikker på, at der igen vil blive solgt hash i Pusherstreet.
Efterspørgslen på hash er ganske enkelt for stort til at der ikke også vil være et udbud.

Det er vores håb, at de tre dages lukning af Pusherstreet vil betyde, at gaden vil fremstå hyggeligere og med en bedre stemning, hvor fokus er på samvær og fællesskab frem for omsætning og avance.

Vi har konstateret at en del politikere har været ude med krav om ”mere af det samme” – mere politi, flere anholdelser, højere straffe-, som man har forsøgt de foregående 47 år. Det vil efter vores opfattelse ikke løse nogen problemer.

Løsningen på problemerne omkring hashhandelen er en afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis. Christiania har derfor stillet et borgerforslag om en folkeafstemning om afkriminalisering af hash, og opfordrer politikerne til at lade danskerne bestemme om cannabis forsat skal være ulovligt.

Fællesmødet
Christiania
Fredag d. 25. maj 2018

Klik her for at støtte forslaget om folkeafstemning om afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis.

Fakta om legalisering:

– I december 2013 blev Uruguay det første land i verden til at legalisere al produktion og forbrug af cannabis. Alle har ret til at besidde, ryge, dyrke og sælge cannabis. Borgerne skal dog registreres i en database, hvor deres forbrug bliver overvåget. Det er tilladt at købe 40 gram om måneden.
– Uruguay er bare et af en lang række lande i Sydamerika, der har lempet synet på euforiserende stoffer. Det sker som følge af årtiers blodig og dyr kamp mod stoffer og narkotikakarteller.
– Også i flere amerikanske delstater kan hash sælges lovligt. Blandt andet i Colorado, hvor borgerne har haft adgang til fri hash siden 1. januar 2014.
– Den første måned tjente Colorado 18,8 millioner danske kroner ind til statskassen på salget af hash.
– I 2010 blev 30.000 beboere i Colorado sigtet for besiddelse og forbrug af hash. I 2014 blev under 2500 sigtet for hashkriminalitet.
– I Holland er al produktion og forbrug af stoffer officielt ulovligt. Men der gælder nogle andre regler for cannabis. I de såkaldte “coffee shops” er det fra 18 år tilladt at købe og ryge op til fem gram cannabis om dagen.

Klik her for at støtte forslaget om folkeafstemning om afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis.https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01258

Del med Facebookmail