OPDATERET PROGRAM: CHRISTIANIA RYKKER UD OVER PLANKEVÆRKET!

SÅ KOM OG RYK MED OS!

DENNE INVITATION GÆLDER EN EVENT MED INDBYGGET STIFTENDE GENERALFORSAMLING FOR ET NYT VIGTIGT TILTAG PÅ CHRISTIANIA – ET SLAGS  ‘CHRISTIANIA UDEN GRÆNSER’ = CHRISTIANIAS HJÆLPEORGANISATION, ‘FREETOWN AID’ – ELLER HVAD VI SLUTTELIG VÆLGER AT KALDE FORENINGEN…

Opdatering her er programmet:

DET HELE FOREGÅR, FREDAG DEN 11. JULI KL. 14-02, UDEN FOR OG INDEN FOR DEN GRÅ HAL!
 

’FREETOWN AID’, Christianias Nødhjælpsorganisation

Event med stiftende generalforsamling

Inden for og uden for Den grå Hal, 11. juli 2014, kl. 14 – 02

 

PROGRAM

Teltet uden for Den grå Hal

14:00 – 15:00     Snöleopard

15:00 – 15:30     Sofie & Hjaltes lirekasseshow

15:30 – 16:00     Gulabi, The Rose of Rajastan m.familie

16:00 – 16:30     Lucas Stephen Mhoja m. familie om afrikansk smedehåndværk

16:30 – 16:50     Elisabeth Lange m. afrikansk dans for børn og voksne

16:50 – 17:00    ’A Better Tomorrow’, et projekt for unge i Afrika

17:00 – 17:30     King Ayisoba solo

17:30 – 18:00     Steen Koerner

18:00 – 18:30                         DJ Never Trust A Reptile, Frants Pandal

18:30 – 19:00     Lidt ’musak’

19:00 – 19:45     DJ Andreas Bendix

19:45 – 20:30     DJ Ray

 

Den grå Hal     

Boder fra div. velgørenhedsprojekter

Christianiakunstnere udstiller bl.a. værker fra rejser i udviklingslande

 

14:00 – 17:00     Videofilmen, ’The Garbage Warriors’ * Fotos fra hjælpearbejde i Vestafrika

17:00 – 19:00     Stiftende generalforsamling

19:00 – 21:00     Middag og hygge m. bl.a. taffelmusik v. Jens ’Zorro’ Opera på klassisk guitar

21:00 – 21:30     Johan Vedel m. indisk musik på esraj

21:30 – 22:00     Gulabi, The Rose of Rajastan m. familie

22:00 – 22:15     Afrikansk dans v. Elisabeth Lange

22:15 – 23:00     King Ayisoba m. band

23:00 – 23:15     Steen Koerner ’Højspændingsmanden’, Big City Brains Dans

23:15 – 23:30     DJ Youngblood

23:30 – 23:45     Wafande

23:45 – 24:30     Pharfar – Kaka – Benny Jamz

24:30 – 01:00     DJ Klar Parat, Dj Dunze, Dj Honik / Nøgle Crew           :

01:00 – 01:30    Black Daniels ft. Anders Meinhardt

01:30 – 02:00     DJ Nico Defrost – Honik – Louis Jarto

 

Visuals v. Yeray Virvarville  *  Konferenciers: Britta Lillesøe & Tanja Zabell

BålRUM v. Birgitte Bål

ALLE KUNSTNERE – OG OS ANDRE BAG DET HELE – ARBEJDER GRATIS OG ENTUSIASTISK…

HER ER SÅ DEN FLOTTE PLAKAT FRA BIRGITTE VON BÅL, HVOR I OGSÅ KAN LÆSE PROGRAMMET! JEG VEDHÆFTER TILLIGE ET MANIFEST OG NOGLE VEDTÆGTER FOR FORENINGEN.VI FÅR OGSÅ LAVET FLYERS, SOM I BL.A. KAN HENTE HOS MIG – OG SOM NOGLE AF JER KAN FÅ MED OP PÅ ROSKILDE FESTIVALEN, HÅBER VI!VI TRYKKER OGSÅ NOGLE RUNDE KLISTERMÆRKER, NOGLE BADGES – OG BILLETTER Á 50 KR., DER SAMTIDIG FUNGERER BÅDE SOM ADGANGSBILLET TIL DEN GRÅ HAL OG SOM MEDLEMSKORT TIL FORENINGEN…
 
Maden koster kun 30 kr. og er dejlig og vegetarisk. Dessertkage for en sølle 10’er! Kaffe og te til spotpris – og en bar med rimelige priser…
VI HÅBER, AT SE JER ALLE SAMMEN – JER, DER IKKE ER PÅ REJSE – SÅ KAN I KOMME OG REJSE I TANKERNE MED OS!
 
SIG/MAIL DETTE BUDSKAB VIDERE TIL JERES FAMILIE, VENNER, NABOER OG SAMARBEJDSPARTNERE!
 
ALLE INTERESSEREDE ER VELKOMNE OG KAN BLIVE MEDLEMMER AF FORENINGEN. 
 

VI ER OGSÅ STÆRKT INTERESSEREDE I FLERE VARME HJERTER, KLARE HOVEDER, RAPPE HÆNDER OG DITTO FØDDER  TIL AT HJÆLPE OS MED AT FÅ DET HELE TIL AT KØRE PÅ SKINNER OG I ‘FLOW’  – I FÆLLESSKABETS NAVN OG GAVN…

Plakat-til-tryk

MANIFEST

FOR CHRISTIANIAS HJÆLPEFORENING

I lukkeugen blev der dannet en gruppe, som snakkede om alternative idéer og tanker for Christiania (herefter CA).

Der blev snakket om flere sjove tiltag på CA – bl.a. idéen om et ‘Ministerium for Folkelig Lykke’ som i Bhutan, der kunne arbejde med happenings og seriøse tiltag for at skabe glæde i vores lille by.

En anden idé, der blev født, var idéen om at lave en CA Hjælpeorganisation: ‘Freetown Aid’, ‘Christiania uden Grænser’,  ‘Freetowns without Borders’ – navnet er stadigvæk til diskussion.

Konceptet var, at man skal gi’ for at få – og derfor mangler vi en hjælpeorganisation på CA, som  kan organisere, koordinere og samle op på de mange forskellige tiltag, der findes i forvejen og som kan starte nye projekter op. (‘Pass it Forward’, ‘A Better Tomorrow’, ‘Girlfriend to Girlfriend’, ‘Tibet Peace’, Natkirkens Bangladesh-projekt, Elisabeth Børneengs Ghana-landsbyprojekt etc.).

Foreningens mål er at komme op på 300 medlemmer så hurtigt som muligt, således at den kan indsamle og administrere midler lovligt (fradragsberettigede), i CA’s navn og med CA’s logo – de 3 prikker.

CA’s hjælpeorganisation bør kunne hjælpe og støtte eksisterende hjælpeprojekter, der udgår fra Fristaden, men også lave projekter selv og derudover uddanne medlemmerne (incl. de unge!) til katastrofearbejde – både inden for og uden for plankeværket.  Medlemmer, som derefter kunne rykke og hjælpe til i nødsituationer og måske tage ud til katastrofeområder,

primært med simpel teknologi, praktisk og økonomisk hjælp – men baseret på menneskekraft, empati og ekspertise.

Fristadens styrke og overlevelse hviler på samhørigheden og  medmenneskeligheden – og det at have forståelse og medfølelse/kærlighed for andre i nød. Christiania skal give for at få ny energi.

Og ganske som med ‘Støt Danmark Fonden’, der groede ud af ‘Støt Christiania Fonden’, for at administrere overskuddet fra Christianiapladen i 1976: “Det er ikke os, der har mest brug for hjælp lige nu!” (Selvom vi var – og stadig er – godt hængt op!).

Hvordan vi end vender og drejer det, så vil der altid være folk, som trænger mere til hjælp end os. Forskellen fra dengang til nu er kun, at vi ikke bare vender vores opmærksomhed mod Danmark, men mod hele resten af kloden.

Alt dette håber vi at skabe mulighed for med etableringen af hjælpeorganisationen. Vi ønsker at skabe et forum for alternativ kompetenceudvikling, konkret hjælpearbejde og træning i udførelsen af det, naturgenopretning og hjælp til selvhjælp.

Organisationen skal køre efter Fristadens koncept med åbenhed og konsensusstyring.

Vores vigtigste kapital er vores samlede menneskelige ressourcer. Vi mennesker er guldet, som kan udrette små mirakler og skabe bare lidt mere retfærdighed, værdighed og bæredygtighed i verden.

Med nye idéer og åben styring, kan vi måske genoprette uværdige situationer, hvor den er gal – og med få midler, og med vores fælles viljestyrke, gøre en forskel.

Med idéer som f.eks.: Hjælpearbejde-ferier, katastrofetrænings-kurser, ressourcefordelings-organisering, bæredygtighedsaktioner og oplæring i samme, kan vi med værdighed se ind i fremtiden med ny energi og med nye drømme…

Alt dette har vi prøvet at skrive ind i det forslag til vedtægter, som vi vil fremlægge på den stiftende Generalforsamling i Den grå Hal, fredag den 11. juli 2014, kl. 17.00!

Vedtægter for CA-hjælpeforening

 

§ 1: Navn

Foreningens navn er:

Fristadens Hjælpeorganisation – Freetown Aid – CA Uden Grænser – CA Over Muren –

CA På Den Anden Side…

 

§ 2: Hjemsted

Foreningens hjemsted er Fristaden Christiania.

 

§ 3: Formål

Foreningens formål er at iværksætte projekter og tiltag udenfor Fristaden Christianias område, som kan yde menneskelig og praktisk hjælp, hvor der er behov for det i både socialt udsatte områder og i krisesituationer såsom naturkatastrofer.

 

§ 4: Foreningens virke

Stk. 1: Foreningen skal i sit arbejde og i sine projekter både søge at styrke den lokale infrastruktur og give redskaber til selvhjælp, hvor det er muligt.

Stk. 2: Foreningens arbejde & projekter skal til stadighed søge at udligne den globale ulighed og skabe bæredygtig & retfærdig udvikling på både globalt og lokalt plan.

Stk. 3: Foreningens arbejde & projekter skal til stadighed søge at dygtiggøre foreningens medlemmer i hjælpearbejde og udvikle disses evner til at assistere med og organisere projekter i foreningens regi.

Stk. 4: Foreningens vigtigste kapital er medlemmernes menneskelige ressourcer.

Stk. 5: Foreningen opsætter som udgangspunkt selv sine projekter for at sikre at midlerne bliver brugt ansvarligt og at der løbende bliver fulgt op på foreningens aktiviteter.

 

§ 5: Medlemmer

Stk. 1: Som medlemmer kan optages personer og institutioner, der kan tilslutte sig §3 samt nærværende vedtægter i deres helhed.

Stk. 2: Der er både aktive og passive medlemsformer. Som medlem har man mulighed for at deltage aktivt i foreningens aktiviteter. Kun aktive medlemmer har stemmeret.

Stk. 3: Foreningen kan ikke indtage partipolitiske eller religiøse standpunkter. Det samme gælder for dens medlemmer på foreningens vegne. Samarbejde mellem foreningen og religiøse og/eller partipolitiske virksomheder, fonde, foreninger mm. kan dog forekomme.

Stk. 4: Ved indmeldelse accepterer alle medlemmer, at deltagelse i foreningens aktiviteter sker under eget ansvar.

Stk. 5: Et medlem/en institution kan ekskluderes af foreningen, hvis vedkommende handler imod foreningens formål og retningslinjer på en sådan måde, at det kan skade tilliden til foreningen. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen og meddeles skriftligt til medlemmet. Et evt. restkontingent refunderes ikke.

Stk. 6: Hvert medlem/hver institution betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år.

Stk. 7: De arbejdsmetoder, som anvendes af foreningen, dens medlemmer, grupper og samarbejdspartnere, skal være i overensstemmelse med de retningslinjer, der til enhver tid fastsættes af bestyrelsen.

§ 6: Bestyrelsen

Foreningen repræsenteres af en bestyrelse på minimum fem medlemmer, der

vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvilket skal afholdes senest 2 uger senere. Her vælges en formand, en næstformænd, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift og dens overordnede ansvar er at sikre, at foreningen bliver drevet efter nærværende vedtægter. Kassereren har hvert kvartal pligt til at aflægge regnskab for bestyrelsen.

 

§ 7: Tegningsret

Bestyrelsen beslutter ved dets konstituering, hvem der skal have tegningsretten. Dog skal kassereren og formanden som minimum have tegningsret. Alle eventuelle enkeltudgifter over kr. 500,00 skal godkendes af to tegningsberettigede.

 

§ 8: Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Regnskabet revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan udpege bestyrelsen til at udvælge revisoren.

 

§ 9: Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer. Denne vil blive sendt pr mail, så vidt det er muligt. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, som mindst skal omfatte følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for året der gik.

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Planer for det kommende år, hvor strategiske overvejelser for videreudvikling af foreningen skal indgå.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastlæggelse af det årlige kontingent.

7. Valg af bestyrelse.

8. Eventuelt.

Yderligere dagsordensforslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan, når som helst indkaldes med mindst tre ugers varsel, af et flertal i bestyrelsen eller på begæring af mindst en tredjedel af medlemmerne.

 

§10: Ændringer af vedtægter

Ændringer af nærværende vedtægter kan kun foretages af en generalforsamling såfremt ændringsforslaget fremgår af den udsendte dagsorden og vedtages med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

 

§11: Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses dersom det vedtages af to på hinanden følgende, hver for sig indkaldte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, på samme vilkår som de i §10 anførte. Ved foreningens ophævelse fordeles dens midler i henhold til §3 efter bestyrelsens beslutning.

Del med Facebookmail